Back to Say no to the Spanish government attack against Catalan language

The delivery will soon be made, with the collaboration of the office in Barcelona

Thank you very much for your support. We are already more than 13,520 and more than 18,030 members!! I would also give thanks to people from other countries who have also signed!! I hope that this petition will help to show the need of a greater protection of non-majority languages

I’ve got also good news!! I obtained the collaboration from the Office of the European Europe in Barcelona in the future delivery. They informed me however that the European Union has only complementary competences on that question. The important fact is that this petition will join and be a good support to the actions that Entities from Catalonia and other Autonomous Communities in Spain European Union will might have taken with the same purpose.

Finally, I would add that although there’s much time till the deadline of the petition, the delivery will be soon made. So please share !!

Moltes gràcies un cop més pel vostre suport. Ja som més de 13.520 signants i més de 18.030 membres!! També vull agrair les persones d’altres països que també han signat. Desitjo que aquesta petició ajudi a prendre més consciència de la necessitat de més protecció envers les llengües no majoritàries.

Tinc també bones notícies. He aconseguit la col•laboració de la Oficina de la Unió Europea de Barcelona en el futur lliurament de la petició. No obstant, m’han informat que la Unió Europea només te competències complementaries en aquesta qüestió. El fet important és que s’unirà i serà un bon suport a les accions que Entitats catalanes i de l’Estat Espanyol hagin pogut emprendre amb el mateix propòsit.

Finalment vull afegir que, malgrat falten molts dies per la data de termini de la petició, el lliurament es farà aviat. Per tant, si us plau compartiu!!!!

9 comments

to comment