About

Verklaring
Wij, als Ambassadeurs voor een Vrij Palestina (Soevereine Staat Palestina), roepen
• de partijen in het Palestina / Israël conflict op te stoppen van vijandelijkheden jegens elkaar;
• de regering van Israël op onmiddellijk te stoppen met het laten bouwen van illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied;
• de staat Israël op zich terug te trekken tot achter de grenzen van 1967;
• de EU, VS en de Arabische landen op om alles in het werk te stellen om de pijn van de Palestijnen te verlichten;
• de EU, VS en de Arabische landen op de rechten van de Palestijnen te respecteren;
• de Moslims over de gehele wereld op om achter de broeders en zusters te gaan staan en hen te steunen;
• de wereldmedia en vooral de westerse media onafhankelijk nieuws te brengen en zeker ook de standpunten van het Palestijnse volk te publiceren
Wij, als Ambassadeurs voor een Vrij Palestina (Soevereine Staat Palestina) zullen
• de vreedzame strijd volhouden om het doel van een Soevereine Staat Palestina te bereiken;
• alle middelen over de gehele wereld benutten om deze strijd optimaal te voeren
en roepen daarom alle mensen die achter deze Verklaring staan, op
• Ambassadeur voor een Vrij Palestina (Soevereine Staat Palestina) te worden;
• deze Verklaring optimaal te verspreiden;
• de strijd vreedzaam uit te dragen met alle mogelijkheden die er zijn, zowel in demonstraties, sociale media, artikelen in de gewone media, speeches en toespraken, maar zeker elke dag uitleg en verspreiding van deze Verklaring

Statement
We, as Ambassadors for a Free Palestine (Sovereign State of Palestine), call
• the parties to the Palestine / Israel conflict to stop hostilities against each other;
• the government of Israel to stop immediately the construction of illegal settlements on Palestinian territory;
• the state of Israel to withdraw to the borders of 1967;
• the EU, U.S. and Arab countries to make every effort to put the pain of the Palestinians to ease;
• the EU, U.S. and Arab countries to respect the rights of the Palestinians;
• the Muslims all over the world to stand up for the brothers and sisters and support them;
• the world's media and especially the western media to bring independent news and certainly to publish the views of the Palestinian people
We, as Ambassadors for a Free Palestine (Sovereign State of Palestine) will
• maintain the peaceful struggle to achieve the goal of a Sovereign State of Palestine;
• exploit all resources around the world to perform this struggle optimally

and therefore call on all people who are behind this Statement, on
• to be Ambassador for a Free Palestine (Sovereign State of Palestine);
• to distribute this Statement optimally;
• to carry out the struggle peacefully with all the possibilities that exist in demonstrations, social media, articles in the mainstream media, speeches , but every day interpretation and dissemination of this Statement