انهدام یک هلیکوپتر حاوی 17 سرباز ترک در شصتمین روز اعتصا

امری عادی و بسیار معمولیست (50% people answered this) بر روند اعتصابات اثر منفی میگذارد (12% people answered this) کینه توزانه و به قصد به چالش کشیدن اعتراض مسالمت جویانه کوردهاست (12% people answered this) خیرخواهانه اما کور و بی هدف و ناشی از عدم درک…Read More
to comment