Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

РАК НА ДОЈКА

Ракот на дојката започнува во каналите или лобусите на дојката. Клетките на каналите или лобусите може неконтролирано да се можат и да се развијат во рак. Одредени видови на рак на дојката се откриваат кога сe уште се ограничени на каналичињата или лобусите…Read More

30 comments

to comment