Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Back to Kundër rrënimit të "Hotel Unionit"

Qendrimet e Grupit dhe faktet per ish-Hotel Unionin

Qëndrimet e Grupit Qytetar për mbrojtjen e ish-Hotel Unionit

• Objekti i ish-Hotel Unionit është objekt me rëndësi të lartë kulturore për qytetin e Prishtinës si dhe për kujtesën dhe identitetin e qytetarëve të tij. Për këtë arsye, Komuna e Prishtinës nuk guxon ta rrënojë apo ta zhvendosë atë nga vendndodhja aktuale për asnjë arsye.

• Rrënimi i objektit të ish-Hotel Unionit përbën një krim të rëndë ndaj qytetit të Prishtinës për shkak se e zhduk një nga gjurmët shumë te rralla të arkitekturës dhe kulturës evropiane të fillim-shekullit XX në qytet.

• Rrënimi i ish-Hotel Unionit do të përbënte edhe shkelje të rëndë të ligjeve dhe rregulloreve të Komunës së Prishtinës për shkak se objekti figuron në listën e monumenteve të mbrojtura të kulturës, por edhe për shkak se sipas planit rregullues Zona Qendër 1, të miratuar nga vetë Komuna e Prishtinës, është e paraparë qe objekti i ish-Hotel Unionit të mbetet aty ku është sot.

• Objekti i restauruar në asnjë mënyrë nuk e pengon ndërtimin e Sheshit të Pavarësisë, madje do t’ia shtonte atij madhështinë.

• Objekti i ish-Hotel Unionit duhet të restaurohet, ashtu siç edhe parashihet në kushtet e shitjes që AKM i ka parashtruar blerësit.

Fakte mbi objektin

• Ish-Hotel Unioni është ndërtuar në vitin 1927 me një stil që kombinon elemente të neo-renesancës, neo-barokut dhe Art Nouveau. Ai është një nga shembujt e rrallë të mbetur nga arkitektura e hershme e shekullit XX e cila në Prishtinë solli ndikime nga arkitektura Europiane.

• Në kohën kur u ndërtua, ndërtesa ishte një hotel privat me emrin "Skënderbeu", gjë që mund të dëshmohet me kokat e ingranuara të Skënderbeut në muret e jashtme të ndërtesës. Ndërtuesi i supozuar i saj është arkitekti Andrija Kremer. Pas luftës së dytë botërore Hoteli u nacionalizua nga shteti dhe morri emrin "Union". Gjatë viteve të 90-ta dhe deri në fillim të luftës kati i parë i Unionit u përdor si zyre e postës shtetërore. Ndërtesa u përcaktua si monument kulture në vitin 1996. Gjatë viteve 1997-1999 në këtë ndërtesë u strehuan refugjatët serbë nga Bosnja dhe Hercegovina.

• Disa vite më parë Ministria e Kulturës së Kosovës kishte menduar të shndërronte objektin në Galeri të Arteve Bashkëkohore, mirëpo AKM-ja e privatizoi atë dhe tani objekti është pronë private.

• Ekspertë ndërkombëtarë të dërguar nga Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian, të cilët kanë punuar në vlerësimin e ndërtesës dhe kostos së restaurimit të saj, kanë përfunduar se "objekti ka vlera të larta artistike, teknologjike dhe hapësinore/urbane".

• Ekspertët e dërguar nga Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian kanë vlerësuar se kostoja totale e renovimit të Hotel Unionit është 1,432,000 euro.

to comment