Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

About

Samhällsomstörtning 2010

Vi startar här, vi startar nu en gemensam kamp för ett bättre samhälle och regeringsskifte 2010.

Finns som grupp också!
http://www.facebook.com/group.php?gid=3249778969

Om ni ger pengar här så går det till Sv.Transportarbetareförbundets motsvarighet i USA, Teamsters (eftersom man bara kunde välja bland ett antal fastställda organisationer att donera till).

10 000 Medlemmar den 14/11 2007
10 500 Medlemmar den 26/11 2007

1. Förena oss

2. Organisera oss

3. Ta ledningen och makten