نوروز باستانی بر شما مبارک

فرا رسیدن عید باستانی نوروز را به همه ی شما تبریک می گویم. امیدوارم که بهترین سال زندگیتان رو پیش رو داشته باشید. به امید آینده هایی روشن

چه مون شده؟! اینجا ایرانه؟! چرا عادت کردیم به سکوت؟!

و چند روز اخیر که خبر به هم ریختن هندوستان توسط مردم معترض به دلیل تجاوز به یک دختر جوان هندی در همه جا پخش شده ذهنم همه ش درگیر این مساله بوده! تو کشور ما هم در سال های اخیر تجاوزهای این چنینی و حتی بدتر کم رخ نداده! از تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر و تجاوز…Read More

197 comments

to comment