Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

نوروز باستانی بر شما مبارک

فرا رسیدن عید باستانی نوروز را به همه ی شما تبریک می گویم. امیدوارم که بهترین سال زندگیتان رو پیش رو داشته باشید. به امید آینده هایی روشن

چه مون شده؟! اینجا ایرانه؟! چرا عادت کردیم به سکوت؟!

و چند روز اخیر که خبر به هم ریختن هندوستان توسط مردم معترض به دلیل تجاوز به یک دختر جوان هندی در همه جا پخش شده ذهنم همه ش درگیر این مساله بوده! تو کشور ما هم در سال های اخیر تجاوزهای این چنینی و حتی بدتر کم رخ نداده! از تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر و تجاوز…Read More

196 comments

to comment