Ако бъде решено да спре въртенето на стрелките два път

Към лятното (22% people answered this) Към стандартното (75% people answered this) Нямам претенции (1% people answered this) Не мога да преценя (1% people answered this) 81 people voted. За спиране на порочната практика на смяна на времето два пъти…Read More
to comment