This campaign has rested for some time but now ...

It's starting to be election time in Sweden and we want to hear from all the political parties how they stand on the GMO issue. Personally I will not vote for a political party that don't realise the danger of letting GMO in to Sweden and how it could destroy…Read More

Namnlista som vi kan presentera för Jordbruksverket

Namninsamling för ett GMO-fritt Sverige | F4 F4.NU http://f4.nu/gmo-fritt-sverige/ Detta bör träda i kraft tillsvidare eller tills det har ställts utom allt rimligt tvivel att GMO är ofarligt och detta har vederlagts med oemotstridliga fakta.
to comment