About

we need atleast 10000 people to complete this cause

let we give a Tribute through this cause. this cause can consider as a butter lamp lit by you.. བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། མ་སྐྱེས་པ་ནི་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག སྐྱེས་བ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང་། གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག