Close down the two local public dog pounds of Galati!

Because we can put an end to animals abuses in Galati pounds! http://www.causes.com/actions/1745544-close-down-the-two-local-public-dog-pounds-of-galati

One click to vote. Free and easy way to help our dogs. Share!

Gives us your FREE vote. It takes a second. Please help us finish in the top 5! http://www.causes.com/actions/1731384-one-click-to-vote-free-and-easy-way-to-help-our-dogs-share

CALL FOR ACTION: ABUSED DOGS OF ROMANIA

Photos used in this material belong to some charities/organizations which I will not name as I don't want to create a negative image to them, I just want to express myself free and protest against the abuses seen in these photos. This is not a fundraising…Read More

ROLDA Gatehunder fra Romania, Org.Nr.998398495

ROLDA sin misjon i Romania er hovedsakelig å behandle hvert eneste bergede dyr med respekt og ansvar. Vi ønsker å tilby en hjemløs hund mer enn bare et godt måltid, kvalifisert personale, rene kenneler, permanent medisinsk oppfølging, sterilisering,…Read More

Rumenske hunders - Den første kommersielle transporten

Den første kommersielle transporten etter Mattilsynets nye regler er organisert fra Romania. En spesiell takk til det hardtarbeidende teamet av mennesker som alltid er rundt oss, som aldri mistet håpet og ikke ga opp våre hunder de siste to månedene! Sammen…Read More

Slumdogs Millionaires av Romania

Jeg har reddet og hjulpet rumenske gatehunder i mer enn ti år. Noen er ville og uvant med mennesker og trenger mange måneders rehabilitering. Andre hunder har blitt forlatt eller mistet, og er ofte kjæledyr som har vært uheldige med sine menneskelige…Read More

UPDATE FROM ALICE

Tenk, til nå er 111 hunder kommet den lange veien fra Galati i Romania for å få et bedre liv her i Norge. Av disse 111 hundene, er en hund blitt avlivet pga hjerteproblemer. Om dette var en medfødt hjertefeil vet vi ikke. Mulig ble påkjenningen for stor pga…Read More
See more

3 comments

to comment