سپاس

با سپاس از همه دوستانی که در نظر سنجی شرکت نکرده اند درصد تومان به پارسی رسید ! http://reform.cbi.ir به سایت بروید ثبت نام کنید به پارسی برای اسکناس و دریک برای سکه رای دهید

نظر سنجی

دوستان سهم تومان داره به پارسی و دریک می رسه! پس چی کار می کنید؟ به سایت http://reform.cbi.ir بروید و ثبت نام کنید و به پارسی براس اسکناس و دریک برای سکه رو انتخاب کنید

نظر سنجی بانک

دوستان برای شرکت در نظر سنجی برای نام تازه پول های ایرانی به سایت http://reform.cbi.ir/ رفته ثبت نام کنید و در نظر سنجی شرکت کنید. رای بیشتر رو فعلا ما دارید. برای اسکناس پارسی رو انتخاب کنید و برای سکه دریک را(اگر به غیر از این انتخاب کنید جا اینکه جلو…Read More

درود بر دوستان

دیده شده برخی از دوستان دیدگاه های از این رو می گذارند که دینار و ریال عربی نیست و ریشه ی یونانی دارد. اول از همه این رژیم عرب پرست به دنبال مشابه نشان دادن کشور ما با یونان نیست بلکه تلاش بر این دارد که سرزمین ما را مشابه با عرب ها نشان دهد. دوم اینکه ما…Read More

3 comments

to comment