دریاچه ارومیه؛ هنوز نمرده است

کی از کارشناسان محیط زیست ایران، با اشاره به بازدید خود از دریاچه ارومیه، وضعیت پهناب را امیدوارکننده دانست و گفت که به راحتی می‌شود آن را زنده کرد. حسین آخانی، در یادداشتی که در روزنامه همشهری منتشر شده، آورده است که بارندگی‌ها در افزایش آب دریاچه موثر…Read More

Iran to spend $500 million to save shrunken Lake Urmia

Iran will spend half a billion dollars just in the first year in a bid to revive the once-enormous Lake Urmia, which has shrunk almost to nothing in the last two decades. The money will mostly go to water management, reducing farmers' water use, and…Read More

12 comments

to comment