About

به جهانیان بگوییم که فرهنگ ایران با حال ایران فرق می‌کند

به نظر می‌رسد که متر جستجوی گوگل هر روز توسط میلیون‌ها کاربر اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد، در خواست ما اینست که هر سال برای ۲۴ ساعت لوگو گوگل "نوروزی" شود

1. 10000

2. 100000

3. 1000000