الآن وقت همکاری ایرانیان علیه امارات است!!!

نامگذاری خیابانهای شیخ نشین اماراتی با نام جزایر سه گانه ایرانی حاکم عجمان، یکی از شیخ نشین های کشور امارات متحده عربی در اقدامی غیر منتظره نام سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی را بروی نام سه خیابان این شهر…Read More

مصدق در دادگاه لاهه

هنگامی که قرار بود دادگاه لاهه برای رسيدگی به دعاوی انگليس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشکيل شود، دکتر مصدق با هيات همراه زودتر از موقع به محل رفت. در حالی که پيشاپيش جای نشستن همه شرکت کنندگان تعيين شده بود، دکتر مصدق رفت و به نمايندگی هيات ايران روی صندلی…Read More

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/12/111211_l21_cultural_heritage_fars.shtml

تقریبا تنها کشوری هستیم که حکم تخریب بناها و مجسمه های بزرگان خود ایران توسط مراجع قضایی به راحتی داده می شود و یا اینکه شبانه عده ای به اصطلاح ناشناس دست به تخریب این آثار می زنند....وقتی که همچنین کسانی در ایران هستند ایران چه نیازی به دشمن دارد..... تاسف…Read More

سالروز آزادسازی جزایر سه گانه ایرنی توسط نیروی دریای ارتش ایران

۹ آذر سال 1350 هجری خورشیدی سالروز آزادسازی و بازگرداندن جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را به قلمرو وطن توسط نیروی دریایی ارتش ایران بود. جزایری که ایران برای بازپس گیری حتی انگلستان را هم تهدید کرده بود که در صورت پرواز هواپیماهایش بر فراز 3 جزیره…Read More

3 islans

In his 1892 book Persia and the Persian Question, George Nathaniel Curzon, the Viceroy and Governor-General of India recognized the islands as belonging to Iran, but a decade later in 1902 the British occupied the islands as a buffer against the growing…Read More

حمایت از جنبش ضد امارات متحده در ماجرای جدایی 3 جزیره

دیگران را هم به این جنبش مقابله با جدایی خاک ایران دعوت کنید
to comment