About

Siekiame Katedros aikštę išsaugoti miesto gyventojams, o ne bažnyčiai

Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir Vilniaus arkivyskupijos kurija derasi dėl plano, kuriuo būtų reglamentuojamas Katedros aikštėje galinčių vykti renginių pobūdis. Žadama drausti "nemoralius" viešus renginius.
Manome, kad tai neatitinka miestiečių interesų. Katedros aikštė yra vieša miesto erdvė ir joje turi būti leidžiama daryti tai, kad neuždrausta ir kitur.

1. Katedros aikštė yra vieša miesto erdvė

2. Kas leidžiama kitur, galima ir Katedros aikštėje