About

Att stoppa regeringens utförsäljning av de statliga bolagen

Stoppautförsäljningen.nu! är en politiskt obunden kampanj vars syfte är att samla in tillräckligt många namnunderskrifter för att få regeringen att ställa in den planerade utförsäljningen, tills dess att man har presenterat en kortsiktig och långsiktig konsekvensanalys för svenska folket att ta ställning till.

Det går bra för svenska folkets företag! Under 2006 ökade vårt börsnoterade innehav sitt värde med 33 procent och har sedan 2002 ökat med totalt över 300 miljarder. Mellan 2001 och 2005 delade de statliga bolagen ut 75,5 miljarder till statskassan. Utdelningen för 2006 som betalas ut nu i 2007 förväntas bli över 36 miljarder kronor, en ökning med 36 procent på bara ett år!

Detta är bara ett av argumenten som får utförsäljningen av dessa bolag att framstå som väldigt ogenomtänkt. Trots detta så kommer nu våra gemensamma tillgångar, svenska folkets företag, att säljas ut till banker och kapitalister.
Vinsterna som idag kommer oss alla till godo, t.ex. i form av satsningar på välfärden, kommer att hamna hos privata redan rika storägare. Såväl vinsterna som jobben riskerar att hamna utomlands!

Det handlar först och främst inte om ekonomiska beräkningar, om välfärd eller politik. Det handlar om framtiden! Det handlar om att vi inte ska förhastas oss! Kan vi bara kosta på oss att vänta, att noga tänka igenom konsekvenserna, diskutera och ta ett gemensamt beslut, om våra gemensamma tillgångar, då kan vi vara säkra på att vi har gjort rätt, vad vi än tar för beslut.

Så i slutändan handlar det om medmänsklighet, att känna ett kollektivt ansvar. Något som finns hos alla, oavsett partitillhörighet. Så sosse, moderat eller soffliggare, uppmaningen lyder; det är dags att säga ifrån, innan det är för sent!

Denna kampanj är helt politiskt obunden. Sidan och vi som driver den har inga kopplingar till något parti eller förbund. Du som väljer att skriva under protestbrevet tar bara ställning i denna enda fråga. Oavsett vad man tycker om alliansens politik i övrigt, ska vi visa att vi inte tolererar att någon regering oavsett färg säljer ut svenska folkets företag enbart på ideologiska grunder!

1. Svenska folkets företag ska inte säljas till högstbjudande

2. Regeringen måste presentera en analys av vad utförsäljningen innebär

3. Denna utförsäljning är oåterkallelig och ska inte hastas igenom