we love you leo messi

شخصن خجالت میکشم بخدا شرمنده ام که اینقدر جهل داریم خودم رفتم پیج مسی ازش معذرت خواستم متن زیر از صفحه بهزاد نبوی هست و لینک زیر لینک صفحه اسطوره ی فوتبال جهان مسی : قرعه کشی انجام شد و ایران با نیجریه و آرژانتین و بوسنی در یک گروه قرار گرفت. بطور طبیعی اگر…Read More

2 comments

to comment