با حمایت شما فرزندان ایران زمین

از زمان های بسیار قدیم، سواحل عربی خلیج فارسی دشت های جنوب غربی کشور ایران و کشورهای سومری اورمسکن(از اقوام سامی نژاد) بوده است. به احتمال زیاد در حدود 2600 سال قبل از میلاد در «اماکن» که شاید «عمان» امروزی باشد، مردمی دریانورد سکونت داشته اند و حتی پیش از…Read More

2 comments

to comment