About

Salvati ,,INIMA" Craiovei

Centrul de Cardiologie din Craiova are în componenţă o secţie de cardiologie cu 90 paturi (din care: compartiment de terapie intensivă coronariană 10 paturi, compartiment de cardiologie intervenţională 20 paturi cu laborator de cateterism cardiac, angiografie şi posibilităţi de electrofiziologie invazivă, compartiment cardiologie pediatrică 10 paturi), un ambulatoriu integrat (cu cabinet de consultaţii, profilaxie primară, profilaxie secundară şi recuperatorie), un laborator de analize medicale şi o farmacie.

Baza materială a Centrului de Cardiologie Craiova, a fost dezvoltată în ultimii ani pe partea de diagnostic şi tratament atât neinvaziv cât şi invaziv, ajungând până la nivelul cel mai înalt al cardiologiei mondiale. De menţionat că în România, Centrul de Cardiologie Craiova este singurul loc unde se efectuează unele investigaţii neinvazive aritmic.
Membrii colectivului actual al Disciplinei de Cardiologie sunt : Prof. dr. Dan Dominic Ionescu, Conf. Dr. Rodica Muşetescu, Prof. dr. Petruş Dorel Petcu, Şef lucrări Dr. Cristina Florescu, Şef lucrări Dr. Octavian Istrătoaie, Asistent Universitar Dr. Roxana Mustafa, Asistent Universitar Dr. Alin Eduard Belu, Asistent Universitar Dr. Ionuţ Donoiu.

Alături de aceştia, îşi desfăşoară activitatea dr. Constantin Bătăiosu, dr. Constantin Militaru, dr. Alina Giucă, dr. Despina Toader, dr. Monica Popescu.

1. cccraiova.ro