مدتی این مثنوی تاخیرشد/ مهلتی بایست تا خون شیر شد

همراه با فرا رسیدن نوروز باستانی بسیار خرسندیم که تاخیری که در به روز کردن داشتیم برطرف شد. نوروز بر همه ایرانیان و ایرانی تباران و آنان که ارزش های نوروزی را پاس می دارند گرامی باد

آیین تازیان را فرجام کار مرگ است / ایران جاودانه ، ای دوست! مردنی نیست

شادباش به همه دوستان گرامی، ایرانیان آزاده به کوشش و یاری شما به 3800 رسیدیم. با سپاس از همه. گام بعدی رسیدن به 3900 می باشد خواهشمندیم با دعوت کردن از دوستان در رسیدن به این هدف یکدیگر را یاری کنیم. ایران دیگربار شکوه دیرین خود را باز خواهد یافت و این بار در…Read More

ماندنی ایمان و عشق است و امید / عشق آمد از همه برتر پدید

شادباش به همه دوستان گرامی، ایرانیان آزاده به کوشش و یاری شما از مرز 3700 گذشتیم. با سپاس از همه. گام بعدی رسیدن به 3800 می باشد خواهشمندیم با دعوت کردن از دوستان در رسیدن به این هدف یکدیگر را یاری کنیم. ایران دیگربار شکوه دیرین خود را باز خواهد یافت و این…Read More

از فراز قله های دور دست / پرچم خورشید تابد بی شکست/ از نشیب رودهای پر خروش/ می رسد فریاد آزادی به گوش

از فراز قله های دور دست / پرچم خورشید تابد بی شکست/ از نشیب رودهای پر خروش/ می رسد فریاد آزادی به گوش شادباش به همه دوستان گرامی، ایرانیان آزاده به کوشش و یاری شما از مرز 3600 گذشتیم . با سپاس از همه. گام بعدی رسیدن به 3700 می باشد خواهشمندیم با دعوت کردن از…Read More

از فراز قله های دور دست / پرچم خورشید تابد بی شکست/ از نشیب رودهای پر خروش/ می رسد فریاد آزادی به گوش

شادباش به همه دوستان گرامی، ایرانیان آزاده به کوشش و یاری شما از مرز 3500 گذشتیم. نزدیک به 6 ماه پیش کار را آغاز کردیم، یعنی به طور میانگین هر ماه 600 تن از ایرانیان میهن پرست به ما پیوسته اند. با سپاس از همه. گام بعدی رسیدن به 3600 می باشد خواهشمندیم با دعوت…Read More

بر پرچم تو زیبد خورشید و شیر و شمشیر وین نقش جاودانه هرگز زدودنی نیست

شادباش به همه دوستان گرامی، ایرانیان آزاده به کوشش و یاری شما از مرز 3400 گذشتیم. نزدیک به 5 ماه پیش کار را آغاز کردیم، یعنی به طور میانگین هر ماه 600 تن از ایرانیان میهن پرست به ما پیوسته اند. با سپاس از همه. گام بعدی رسیدن به 3500 می باشد خواهشمندیم با دعوت…Read More

تو ای پرچم شیر و خورشید ما/ که خود یادگاری ز جمشید ما/ بگیرد فروغ از تو چشم سپاه/ فروغی که گیرد ز خورشید ماه

شادباش به همه دوستان گرامی، ایرانیان آزاده به کوشش و یاری شما از مرز 3300 گذشتیم. نزدیک به 5 ماه پیش کار را آغاز کردیم، یعنی به طور میانگین هر ماه 600 تن از ایرانیان میهن پرست به ما پیوسته اند. با سپاس از همه. گام بعدی رسیدن به 3400 می باشد خواهشمندیم با دعوت…Read More
See more

2 comments

to comment