Back to Spuneti NU desfintarii Institutului Inimii din Tg-Mures!

Scrisoare deschisa a Prof. Radu Deac catre Guvernul Romaniei

Domnului Emil BOC
Prim Ministru al Guvernului României
Bucureşti

Stimate Domnule Prim Ministru,
Ministerul Sănătăţii a postat pe site-ul său la 17 decembrie 2010 un proiect de Hotărâre de Guvern prin care Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş (IUBCVT) se desfiinţează, pierzând personalitatea juridică, urmând a fi reorganizat în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (SCJUM). Personalul IUBCVT şi patrimoniul acestuia se preiau de către SCJUM, în limita normativelor de personal sau se redistribuie la alte unităţi.
Acest proiect reprezintă o iniţiativă mai veche a primarului Dorin Florea la care s-a asociat actualul subsecretar de stat dr. Raed Arafat, cu scopul de a desffinţa o instituţie sanitară de elită şi performanţă care a adus importante servicii de sănătate populaţiei oraşului Tărgu Mureş, judeţului şi ţării. Alături de Universitatea de Medicină şi Farmacie, IUBCVT este singura unitate sanitară pe care d-l primar nu o controlează. Descentralizarea spitalelor nu a afectat statutul IUBCVT, instituţia rămânând unitate de interes naţional în subordinea Ministerului Sănătăţii. Începând însă cu anul 2009 a fost declanşată o campanie furibundă împotriva IUBCVT şi a conducerii acestuia, în primul rând cuobiectivul de subordonare a managerului instituţiei.Au fost schimbaţi manageri, s-au perindat la conducerea IUBCVT simpatizanţi ai conducerii locale sau rude ale acesteia. Lipsa de competenţă şi pregătirea managerială inferioară au determinat disfuncţionalităţi în activitate, care însă nu au reuşit să abată Institutul de la performanţă.
La 1 aprilie 2010 s-a forţat pensionarea prof. dr. Deac Radu din conducerea IUBCVT şi din poziţia de şef de clinică, numindu-se în această poziţie, fără îndeplinirea condiţiilor legale, un medic chirurg, obedient faţă de autorităţile locale. Această campanie, culminează în această perioadă cu decizia propusă de proiectul de Hotărâre de Guvern de desfiinţare a IUBCVT. Este o acţiune fără precedent în domeniul sanitar, care pentru interese personale, ambiţii şi orgolii urmăresc desfiinţarea unei instituţii de performanţă, de interes naţional, care cumulează experienţă profesională de 15 ani şi o tradiţie de 4 decenii. Deşi reforma în sănătate este dorită şi benefică, asemenea decizii, ca cea de mai sus, compromit noţiunea de reformă.
Proiectul de Hotărâre de Guvern postat pe site conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, avea ca scop dezbaterea publică. In realitate, la întâlnirea care a avut loc cu dr. Raed Arafat la solicitarea colectivului IUBCVT, nu s-a luat în considerare nici un argument adus împotriva fundamentării insuficiente a acestui proiect. S-au utilizat lozinci ca ”optimizarea asistenţei medicale de urgenţă”, ”creşterea calităţii actului medical”, ”eficienţă economică”, demne de vremuri mai bune.
IUBCVT este o unitate sanitară de elită, de interes naţional, aflată în subordinea Ministerul Sănătăţii, în care performanţa este caracterizată prin :
- Adresabilitate pînă la 80 % la pacienţi din extrateritoriu,
- A fost iniţiat tratamentul modern al infarctului miocardic – una din cele mai mari şi frecvente urgenţe - prin proceduri de cardiologie intervenţională - peste 1000 de cazuri cu rezultate remarcabile,
- A fost iniţiat programul de transplantare cardiacă , astăzi cel mai activ program din ţară (45 de transplante cardiace).
- O investiţie a Ministerului Sănătăţii a permis construirea prin supraetajare a unui centru modern de chirurgie cardiacă pediatrică – primul şi unicul de acest gen din ţară ( bloc operator, terapie intensivă, laboratoare) care efectuează anual 350 de operaţii la sugari şi noi născuţi cu malformaţii cardiace,la un necesar de alte 600 de operaţii,
- Realizarea prin cercetare în microproducţie a peste 1000 de valve cardiace artificiale biologice utilizate...

56 comments

to comment