ΕΝΩΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΙ

Η ΖΩΣΠ δημιουργήθηκε στην Ελλάδα από ανάπηρους ζωγράφους, μέλη της “Διε­θνούς Ένωσης Καλλιτεχνών που ζωγραφίζουν με το Στόμα και το Πόδι”. Η Ένωση αυτή δημιουργήθηκε και ανήκει αποκλειστικά σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που δεν μπορούν να χρησι μοποιήσουν τα…Read More

1 comment

to comment