About

Een milioen handtekeningen voor de Stop the Traditional Herbal Medicinal Products Directive Petitie!

Vanaf 30 April 2011 --iets minder dan 4 maanden vanaf nu -- zullen bijna alle medicinale kruiden niet meer vrij verkrijgbaar zijn, of alleen op recept, in de Europeese Unie. Dit beluit is al in 2004 op tafel gekomen, alleen is het nooit publiekelijk bekend gemaakt. The Traditional Herbal Medicinal Products Directive (THMPD) is gepresenteerd als een service voor Europeanen en makkelijk toe te passen. Maar bij nader onderzoek blijkt dat deze service een regelrechte aanslag is op de individuele rechten en de keuze op het gebruik of verkrijgen van het soort medicijnen die men zelf wil.

Voor overheids instellingen is het een voordeel om burgers te advizeren over de werking en veiligheid van een product dat algemeen bekend en vrij te gebruiken is, door gebruik te maken van een bepaalde universele onderzoeks methode. De informatie die met deze methode verkregen wordt gaat voorbij aan de wensen van individuele gebruikers en gaat ervan uit dat deze universele test methode de enige methode is die gebruikt kan worden voor het verkrijgen van de benodige informatie. Dit is ongeveer gelijk aan het accepteren van maar een krant als zijnde de enige aceptable bron van waarheid

De kosten van de onderzoeken en aperatuur die volgens de THMPD vereist zijn, zijn over het algemeen niet op te brengen voor kleinere producenten, die over het algemeen de leveranciers zijn van kruidenproducten of supplementen. Dit zorgt voor een oneerlijke concurentie in het voordeel van de grote mulitinationals, wat uiteindelijk de individuele vrije keus voor kwaliteit en assortiment van kruidenproducten zal beperken.

Met de THMPD, heeft de Europeese Unie de rechten van ieder mens tot de vrije keuze en toegang van medische zorg overschreden en beperkt . Het is een gevaarlijke interpretatie van mensenrechten , die er vanuit gaat dat een individueel persoon niet in staat is de goede keuze te maken met betrekking tot zijn gezondheid. Zelfbewustheid met betrekking tot ieders gezondheid moet beschouwt worden als een perssonlijk recht, en THMPD doet daar afbreuk aan.

Lees dit artikel om te ontdekken met wat voor onzin de EU-commissie al bezig is-- en misschien zal helpen deze te stoppen door de petitie te onder tekenen

http://bit.ly/9fM6tR

Als je in de EU woont of leeft, onderteken dan deze petitie http://www.gopetition.com/petition/39757/sign.html

Het aanschrijven van jouw vertegenwoordiger in het Europeese Parlement heeft ook effect. Ga naar deze pagina : http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do?language=nl

Hier kun je zien wie je MEP is en de contact informatie. Stuur dan een bericht, met daarin, in zeer duidelijke taal, dat je actie onderneemt tegen het besluit om het gebruik van medicinale kruiden aan banden te leggen en dat je steun verwacht van de betreffende Europarlementarier om de vrijheid van keuze te waarborgen. Daar zitten ze tenslotte voor in dat parlement. Om onze keuzes te respecteren en te beschermen.

1. http://www.gopetition.com/petition/39757.html

2. http://www.gaia-health.com/articles301/000329-stop-thmpd-responses.shtml

3. http://www.gaia-health.com/articles301/000327-eu-declares-peppermint-controllable-herb.shtml

4. http://www.gaia-health.com/articles301/000315-translation-links.shtml