Back to RATIFY THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

AFP, PNP at PMA - Anong Klaseng Puersa ito ng Isang Bansa ?

Noong Giyerang Pilipino Amerikano, mayroong itinatag at isinama sa hanay ng Puersang Militar ng Amerika, na mga "Scouts" buhat noong 1899, na tumulong sa kanila sa pagsugpo ng KATIPUNAN o Philippine Revolutionary Forces...
Macabebe Scouts ang mga tumulong sa mga Amerikano na dakpin si Emilio Aguinaldo sa Palanan, Isabela.
Noong inanunsiyo ng presidente ng Amerika, na si Theodore Roosevelt, na tapos na ang "Philippine Insurrection" noong July, 1901, sa preparasyon ng kanilang Independence Day celebration noong July 4, 1901... nasugpo na ang KATIPUNAN o Philippine Revolutionay Forces.

Sumakatuwid, kahit na patuloy ang paglaban ng mga magigiting na bayani natin, na tulad nina Hen Macario Sakay, wala nang "official" na puersang rebolusyonaryo / sundalo / pulis na tagapagtanggol ang sambayanang Pilipino, magbuhat sa oras na isinuko ni Emilio Aguinaldo ang Republika at ang Rebolusyonaryong Puersa nito.
Hindi nagtagal, kahit na 3 taon na, na mayroong mga Scouts sa hanay ng American Military, Official na itinatag ang Philippine Scouts noong July 1, 1901... NG MGA AMERIKANO !!! http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Scouts

Iyan ang umpisa ng Philippine Scouts, na ginawang Armed Forces of the Philippines AFP, noong 1935 Commonwealth government.

Pagdating naman sa Philippine Constabulary, na pinagsama sa Integrated National Police at naging Philippine National Police noon lang January 29, 1991, ito ang sinasabi ng Wikipedia:
"The Philippine Constabulary (PC) was established on August 8, 1901, under the general supervision of the Civil Governor, by authority of Act. No. 175 of the Philippine Commission... " http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Constabulary

Ang Philippine Military Academy, ito ang sabi ng Wikipedia:"An Officer's School of the Philippine Constabulary was established on February 17, 1905 within the walls of Intramuros in Manila. This school was later to be relocated to Baguio on September 01, 1908. After the Philippine Legislature passed Act No. 3496 on September 08, 1926, the school was renamed the Philippine Constabulary Academy and courses were lengthened from nine months to three years.
When the National Defense Act was passed on December 21, 1936, the Philippine Constabulary Academy was renamed Philippine Military Academy and was permitted to grant its graduates Bachelor of Science degrees after completion of their four-year courses."
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Military_Academy

Noon hangga ngayon, sinuportahan, binigyan ng pondo at armas, pinagpugay, itinaguyod, at ginamit ng Amerika and AFP at PNP.

Sumakatuwid, ang AFP, ang PNP at PMA ay gawa ng Amerika, pag-aari ng Amerika, at para sa sariling kapakanan ng Amerika... hindi sa kapakanan ng sambayanang Pilipino... at bukod doon, ang mga sundalo at pulis ng AFP at PNP... sila pa ang tumulong sa Amerika para "alipinin" tayo at "Isadlak tayo sa dusa", pati na ang mga massacre at Genocide ng mga ninuno natin.
Hindi pa natin pinaguusapan ang Corruption at Human Rights violations, at sa resultang kawalan ng serbisyo sosyal sa napakaraming kababayan natin, lalo na sa kalusugan at edukasyon.

Anong klaseng Puersa ito ng isang bansa ?

* DISBAND the American-made TREACHEROUS AND TREASONOUS "PHILIPPINE" MILITARY,
the AFP, the PNP, and the PMA,
(and Replace with a nationalist Force):
http://www.causes.com/causes/496698-d...

* Ratify the ROME STATUTE of the INTERNATIONAL CRIMINAL COURT:
http://www.causes.com/causes/547215-r...

* Repeal the BILATERAL IMMUNITY AGREEMENT with the USA:
http://www.causes.com/causes/551169-r...

to comment