Back to RATIFY THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

END IMPUNITY TO CORE CRIMES IN THE PHILIPPINES

End IMPUNITY to CRIMES AGAINST HUMANITY,
End IMPUNITY to WAR CRIMES,
End IMPUNITY to GENOCIDE,
End IMPUNITY to RAPES and HATE MEDIA as Instruments of War,

End IMPUNITY to CORE CRIMES in the Philippines,
Repeal the BILATERAL IMMUNITY AGREEMENT with the USA, and
Ratify the ROME STATUTE of the INTERNATIONAL CRIMINAL COURT,
Disband the Philippine MILITARY, and replace with a Professional and Nationalist Force.
Join the CAUSES and spread the word.

Hindi habang panahon, ay basta na lang tinatapakan ang ating karapatang pantao, lalong lalo na kung sa kamay ng kapwa nating Pilipino, kung kanino natin ibinigay ang ating tiwala na hawakan ang ating mga armas at kapangyarihan.

Hindi puede na tanggapin, na paminsan-minsan ay may balita na masaker, na gaya ng Luisita, mga Mendiola, Lapiang Malaya, Jabidah, Escalante, Lupao, at Maguindanao.

Hindi ko maubos maisip at maatim, na ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon ay ganito rin ang dadanasin at sasapitin, kung tayo ay walang gagawin, habang meron namang paraan para labanan ang ganitong mga inhustisya.

Ngayong bagong taon, niyayaya ko kayo na pagsikapin na magawa at maisakatuparan ang mga adhikain na ito.

Join the CAUSE - Ratify the ROME STATUTE of the INTERNATIONAL CRIMINAL COURT:

http://www.causes.com/causes/547215-ratify-the-rome-statute-of-the-international-criminal-court?m=9e4cc0c7&recruiter_id=105017260

Join the CAUSE - Repeal the BILATERAL IMMUNITY AGREEMENT with the USA:

http://www.causes.com/causes/551169-repeal-the-bilateral-immunity-agreement-with-the-u-s-a?m=07f266a3

Join the CAUSE - Disband the PHILIPPINE MILITARY, the AFP, the PNP, and the PMA,

http://www.causes.com/causes/496698-disband-the-philippine-military-the-afp-the-pnp-and-the-pma

to comment