About

Els nostres vins són de qualitat contrastada i mereixen el nostre reconeixement!

Si tenim uns vins de qualitat contrastada com és que costa trobar-los en un restaurant del nostre país? No serà que ens deixem enlluernar per tot el que ve de fora? Defensar els nostres no vol dir anar contra els altres, que quedi clar.

1. Qualitat

2. Tradició

3. Nostres!