About

At få elementær førstehjælpsundervisning ind i folkeskolerne

Det er et lovkrav at der skal gives førstehjælpsundervisning i folkeskolerne - men der er ikke særligt mange skoler der overholder dette, ligesom der ingen kontrol er med det.

En femtedel af alle ulykker i aldersgruppen 6-16 år, som kræver skadestuekontakt, sker på skolerne. Det anslåede tal er 32.000 ulykker om året, men tallet er stigende. Hertil kommer alle de ulykker, som ikke kræver skadestuebehandling.

Børnene tilbringer en stor del af deres tid i skolen, på SFO'en, eller i sportsklubben.
Mange voksne kan ikke førstehjælp, og ved at give børnene førstehjælpsundervisning i skolen, så får de en viden de kan bruge hele livet, og som i sidste ende kan redde menneskeliv.

Vores mål er at få samlet en masse medlemmer og på den måde skabe fokus på området.

Derudover arbejder jeg (Sune Schønnemann) samme med en større NGO der ønsker at få spredt budskabet om førstehjælp blandt børn og unge.

1. At få førstehjælp på skoleskemaet

2. At gøre opmærksom på behovet for førstehjælpsundervisning

3. At få skolerne til at afholde den LOVPLIGTIGE førstehjælpsundervisning eleverne allerede har krav på