About

Microkrediet voor Moeders is een stichting die vrouwen in Azië kleine leningen geeft waarmee ze investeringen kunnen doen die hun inkomen blijvend vergroten.

Microkrediet voor Moeders is een stichting die vrouwen in Azië kleine leningen geeft waarmee ze investeringen kunnen doen die hun inkomen blijvend vergroten. Wij lenen het geld voor de hengel in plaats van dat we de vis weggeven. Op die manier geven we hen de kans om de kwaliteit van hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren.
We richten ons op vrouwen omdat het grootste gedeelte van de allerarmsten uit vrouwen bestaat. We kiezen ook voor vrouwen omdat uit onderzoek blijkt dat vrouwen investeren in het huishouden en de kinderen. Naast de lening geven we ook begeleiding en advies bij het opzetten en uitbreiden van hun onderneming.

Missie en doel

De missie van de stichting is: het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Azië, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige mensen met een menswaardig bestaan en zo aan de verdere ontwikkeling van hun land kunnen werken.

De stichting heeft ten doel: om met behulp van microkredieten de moeders van kansarme kinderen in Azië een kans te geven om hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van haar leven en dat van haar gezin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het inzamelen van fondsen ten behoeve van de moeders van de kansarme kinderen in Azië;
- zelfstandigheid te stimuleren met hulp bij het leren van een ambacht voor de moeders van de kansarme kinderen;
- het investeren in de continuïteit van de inkomstenbron van de moeders, en/of het vergroten ervan;
- het adviseren over haar inkomsten genererende capaciteit om zodoende de vicieuze cirkel van armoede waarin de moeders zich bevinden te doorbreken;
- mensen uit Azië en Nederland met elkaar in contact brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en succesvolle methoden van werken te delen.

Helaas is het nog niet mogelijk om geld te doneren via deze Cause, dit kan alleen nog maar in de US en Canada.
Wel kan je er voor zorgen dat je vrienden enthousiasmeert voor deze Cause.
Mocht je een donatie willen geven voor Microkrediet voor Moeders, dan kan dit heel gemakkelijk en langs de vertrouwde weg! Stort een bedrag op:
Triodos Bank 39.03.37.196, t.a.v. Microkrediet voor Moeders, Utrecht
Meer mogelijkheden en suggesties voor donaties vind je op:
http://www.microkredietvoormoeders.org/nl/nlbijd/nlbijd.htm

Hartelijk dank!
Microkrediet voor Moeders

1. http://www.microkredietvoormoeders.org/nl/nlhome.htm

2. http://www.facebook.com/#!/pages/Microkrediet-voor-Moeders/102986393097316?ref=ts

3. http://twitter.com/MicrokredietVM