About

Måste värna om vargens existens

1. Vargen kommer att utrotas om inget händer

2. inhägna era kreatur bättre

3. Det finns bidrag till detta och en massa volontärarbetare