עוד אנשים

צריכים עוד אנשים , בשניה שנגיע ל 10000 אנשים אני הולך להניע את מה שיביא סוף סוף את המהלך להקמת משטרת בעליי חיים בישראל. RSPCA באוסטרליה,אנגליה,ארה"ב ועוד מדינות רבות יש ארגון שנקרא והגיע הזמן שגם בישראל יקום גוף מבוסס על מודל זה ובעודי כותב שורות אלו , נוכחתי…Read More

גיוס עוד אנשים וגופים למטרה

להפיץ אנשים יקרים להפיץ , משפחה חברים , מכרים ולכל מי שאכפת לו מבעליי חיים , בואו נזרז את העיניין... חייבים עוד אנשים על מנת להניע תהליך רשמי מול רשויות המדינה והממשלה... ל ה ע ב י ר את המסר!!! אנא שתפו אחרים...

הקמת גוף אכיפה ופיקוח למימוש זכויות בע"ח וחיות מחמד בישראל

בישראל חוקקו חוקים להגנת ורווחת בע"ח (חוק צער בע"ח) אך אין אף גוף משמעותי שמטפל בנושא למעט אגודות נטולות תקציבים או מועטות תקציבים , אשר ברבים מהמיקרים אחראיות לנזק באופן ישיר , הצטרפו לתהליך אשר בסופו יקום גוף אשר מרכז את כלל הפעילויות , ההליכים וצורת הפיקוח…Read More

17 comments

to comment