Back to Stöd kampen för barns lagliga rätt till komplementärmedicinsk behandling i Sverige

Arbetet går vidare - Hela Barn lämnar remissvar till socialdepartementet

Behörighetsutredningen som blev tillsatt av regeringen 2009 för att se över svensk lag som berör alla yrkesgrupper med anknytning till vård och behandling som hamnar utanför hälso- och sjukvårdslagen. Hösten 2010 var betänkandet klart med olika förslag om förändringar och hamnade då på socialdepartementets bord. Ett stort antal organistioner, skolor m.fl har fått möjlighet att yttra sig om betänkandet till socialdepartementet. Hela Barn har bidragit med synpunkter då det även handlade om att behålla åldersgränsen för barn på 8 år för att få tillgång till komplementärmedicinsk behandling. Nu får vi vänta och se vad som sker härnäst...
Men arbetet från Hela Barns sida fortsätter för att få en förändring.
Gå gärna in på hemsidan www.helabarn.se där du kan läsa betänkandet och vårt svar.

Du kan även gå in på sidan för Hela Barn här på facebook och gilla
https://www.facebook.com/pages/Hela-Barn/132699510089241?ref=ts

Tack på förhand
Gunilla

1 comment

to comment