Hjälp Nätverket Hela Barn!

Hej! Först och främst ett stort TACK till alla som är med och stöder denna cause. Därefter kommer en önskan om att så många som möjligt går med som medlemmar i Hela Barn för att stödja arbetet med att förändra lagen. Under kommande året satsas mycket tid o…Read More

STÖD NAMNINSAMLING: Tillåt alternativmedicinsk behandling av barn under åtta år i Sverige!

Hej alla! Jag sänder ut en önskan till er alla om support till en namninsamling för att stödja det politiska arbete som pågår i Hela Barn just nu. Det är till god hjälp med så många namnunderskrifter som möjligt. Be gärna dina vänner som stöder frågan att…Read More

Arbetet går vidare - Hela Barn lämnar remissvar till socialdepartementet

Behörighetsutredningen som blev tillsatt av regeringen 2009 för att se över svensk lag som berör alla yrkesgrupper med anknytning till vård och behandling som hamnar utanför hälso- och sjukvårdslagen. Hösten 2010 var betänkandet klart med olika förslag om…Read More

STÖD ARBETET FÖR INTEGRATIVMEDICINSKT SAMARBETE I SVERIGE!

Många föräldrar har erfarenhet av att Komplementär- och Alternativ Medicin (CAM) varit till stor hjälp för deras barn. I andra länder finns möjlighet för föräldrar att valfritt välja vård för sina barn under 8 år. Det har Hela Barn som mål att vi ska kunna…Read More

GÖR BARNKONVENTIONEN TILL SVENSK LAG!

Föreningen Nätverket Hela Barn har blivit medlem i Nätverket för Barnkonventionen. De gör ett stort och viktigt arbete för barnens bästa. Hjälp dem genom att skriva på namninsamlingen: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5156 I Norge har…Read More

Ge Hela Barn en julklapp - BLI MEDLEM!

Som medlem stöder du det viktiga arbetet att fortsätta driva denna fråga mot politiker och myndigheter. Det ger föreningen större möjligheter att snabbare förverkliga planer och aktiviteter som gynnar kampen för fritt val av vård för Sveriges barn och…Read More

Stöd det fortsatta arbetet med Hela Barn

Hej alla som stöder causen. Här kommer en vädjan till er som ännu inte är medlemmar i föreningen Hela Barn om att bli det. Kostar endast 100 kr om året och blir till ett välbehövligt bidrag för det pågående påverkansarbetet mot politiker och myndigheter. Det…Read More
See more
to comment