Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

Back to Stöd kampen för barns lagliga rätt till komplementärmedicinsk behandling i Sverige

Hjälp Nätverket Hela Barn!

Hej! Först och främst ett stort TACK till alla som är med och stöder denna cause.

Därefter kommer en önskan om att så många som möjligt går med som medlemmar i Hela Barn för att stödja arbetet med att förändra lagen.

Under kommande året satsas mycket tid o energi på att informera politiker om vår fråga för att påverka i positiv riktning. Med fler resurser kan vi uträtta mer. Registrera dig på www.helabarn.se

to comment