About

Att åstadkomma en lagändring som ger varje barn i Sverige, oavsett ålder, rätt till komplementär-/alternativmedicinsk behandling. http://www.helabarn.se

Hela Barn är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som arbetar för att barn under åtta år ska få tillgång till komplementär- och alternativmedicinsk (CAM) vård och behandling i Sverige.

I våra grannländer Norge, Danmark och Finland samt i resten av Europa är det naturligt och tillåtet att söka en CAM-terapeut för sitt barn oavsett ålder. Detta bör vara möjligt i Sverige också.

Vi vet att det finns större möjligheter för att få friskare barn med hjälp av CAM jämte skolmedicinsk behandling och ser detta som en viktig sak att arbeta för. Barnen är vår framtid och de ska ha bästa tänkbara förutsättning till vård och behandling oavsett om den är skolmedicinsk eller komplementärmedicinsk.

Sverige, Nordkorea och Kuba är de enda länderna i världen som förbjuder CAM-behandling av barn under 8 år.

Detta vill vi förändra, genom ett aktivt arbete att förändra den svenska lagen.

1. Att det ska vara lagligt för barn under åtta år att få tillgång till Komplementärmedicinsk behandling i Sverige.

2. Att det ska finnas någon form av registrering av CAM-utövare i Sverige för att säkerställa kvalitet och utbildningsnivå.

3. Ett enhetligt utbildningssystem för CAM i Sverige som även innefattar vård och behandling av barn.

4. Fler forskarutbildnigar som möjliggör studier och forskning inom CAM med inriktning på barn.

5. Att det avsätts resurser för forskning och studier inom CAM framför allt med inriktning på barn