JOIN THE FIGHT AGAINST CANCER!!!

http://immuno-bg.org/ Please Vote! If we collect 1 million signatures - in Bulgaria in 2011 can be built Center for Cancer Prevention, which will be sponsored by the European Union. Because of this subscription is for all EU countries. If you support the…Read More

ПЕТИЦИЯ - СЪЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С РАКА В БЪЛГАРИЯ

http://immuno-bg.org/ Ако бъдат събрани 1 милион подписа, в България през 2011г. може да бъде изграден център за борба с рака, който ще бъде спонсориран от Европейския парламент. Именно заради това подписката е за всички страни членки на ЕС. Инициативата е…Read More

158 comments

to comment