About

Att uppmärksamma det oerhört provocerande med att uppmåla en grupp som offer och en annan som brottslingar.

Varje dag misshandlar människor varandra, både psykiskt och fysiskt. Våldet är idag ett vanligt inslag i vår vardag vi läser om det varje svenskar… år 2006 anmäldes 25 500 fall av misshandel av svenskar i Sverige. Invandrarna som slår lever ofta i en nära relation med svenskar och det gör det hela mycket mer komplicerat. Dessa 25 500 svenskar är bara en del av dom som råkar illa ut då mörkertalet är stort, bara var femte misshandel anmäls enligt (BRÅ). Anledningen till mörkertalet är att svenskar som blir misshandlade många gånger känner skam och att det är deras fel att dom blir slagna. Något som gör detta våld speciellt är att det sker i sitt eget hem, på den plats där vi ska känna oss trygga.

Svenskar blir också sexuellt utnyttjade, varje år våldtas nästan 2500 svenskar i Sverige, mörkertalet här är också stort. Många orkar inte gå igenom en rättsprocess med allt vad det innebär.

Det finns idag många organisationer som jobbar för att hjälpa och stödja svenskar som råkar illa ut.
Några exempel är:

www.nsfront.info
www.sverigedemokraterna.se
www.nationaldemokraterna.se

Varje år genomförs det en manifestation mot invandrares våld mot svenskar den 9 december. Den organisationen som står bakom det hela är Salemfonden.

Jag tycker att dessa problem inte ligger som ansvar hos någon/några speciell person här i samhället. Det är något som vi alla måste hjälpa till med.

Därför sätter iaf jag ner foten här och säger att detta inte får fortsätta, vi måste börja prata om detta mer… vi måste diskutera detta med varandra och med oss själva. Vad kan jag göra för att hjälpa.

-----------

Texten ovan är "Stoppa mäns våld mot kvinnors" med kvinnor utbytt mot svenskar, och män utbytt mot invandrare. Varför? För att belysa provokationen att indela människor i grupper.

"Mäns våld mot kvinnor" är en mening som betyder 2 saker
1. Män är brottslingar (eftersom det är brottsligt att misshandla någon).
2. Att kvinnor blir misshandlade är värre än om män (eller andra grupper) blir det. Hade det inte varit så så hade man inte behövt nämna ordet "kvinnor".

Det är brottet som är av intresse. Inte om offret är lång, kort, man, kvinna, ljus, mörk, blond eller rödhårig, stora fötter eller små fötter, duktig skidåkare eller inte. Det är brottet eller typ av brott som är intressant: våldtäkt, stöld, mord etc eller våld i hemmet, gatuvåld eller överfall. Om en dansk rånar en fräknig svensk kille så ska vi prata om rån - inte danskars rån mot fräkniga.

Det är som sagt brottet som räknas. Det finns ingen poäng alls i att börja gruppera folk och klassa vissa grupper som brottslingar och andra som offer när det endast är en mycket liten del av dessa som har något med saken att göra och där vissa i gruppen offer är förövare och tvärtom. Det är skitdumt!

1. Sluta indela människor i grupper

2. Gå ur "Stoppa mäns våld mot kvinnor" om du är med