About

Rettferdighet

Spesielt rettet mot slike som Torpedo-Lotte...

1. Snitching