Back to Разкриване в Република България на Медицински Център за имунотерапия на рака

П Е Т И Ц И Я - ПОДПИСКА за разкриване в Република България на Клиника, Институт или Медицински Център за имунопрофилактика и имунотерапия н

http://bgpetition.com/imunoterapiq-na-raka/view.html

ПОДПИСКА ЗА 1 000 000 приятели, която ще се внесе в Европейския парламент за разкриване в Република България на Клиника, Институт или Медицински Център за имунопрофилактика и имунотерапия на рака

СТАТИСТИКАТА ЗА ОНКОЛОГИЧНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ Е КРАСНОРЕЧИВА :-В РАМКИТЕ НА ЕВРОСЪЮЗА:ВСЯКА ГОДИНА СЕ РАЗБОЛЯВАТ НОВИ 3 000 000 ГРАЖДАНИ НА ЕС И 1,7 МИЛИОНА ВСЯКА ГОДИНА УМИРАТ.ВСЯКА МИНУТА ОТ ТРИ СЕМЕЙСТВА 1 БЛИЗЪК УМИРА ОТ РАК. -В РАМКИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ : ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ БРОЯТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЕ СЕ Е УВЕЛИЧИЛ 2-3 ПЪТИ.

ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ У НАС И В ЧУЖБИНА
ДО ВСИЧКИ СЕМЕЙНИ ЛЕКАРИ В ЕВРОСЪЮЗА,
ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЕРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

72 comments

to comment