Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

Back to Разкриване в Република България на Медицински Център за имунотерапия на рака

П Е Т И Ц И Я

http://bgpetition.com/imunoterapiq-na-raka/view.html

Подпишете петицията и помогнете за разкриването в Република България на Клиника, Институт или Медицински Център за имунопрофилактика и имунотерапия на рака.

Шансът на болните и тези ,които предстои да се разболеят е ,че сме в общото семейство на Европейските държави.Всички ние и нашите близки имаме шанс да се ускори навлизането на имунобиологичните методи на лечение.

83 comments

to comment