Back to Разкриване в Република България на Медицински Център за имунотерапия на рака

П Е Т И Ц И Я

http://bgpetition.com/imunoterapiq-na-raka/view.html

Подпишете петицията и помогнете за разкриването в Република България на Клиника, Институт или Медицински Център за имунопрофилактика и имунотерапия на рака.

Шансът на болните и тези ,които предстои да се разболеят е ,че сме в общото семейство на Европейските държави.Всички ние и нашите близки имаме шанс да се ускори навлизането на имунобиологичните методи на лечение.

83 comments

to comment