Back to Разкриване в Република България на Медицински Център за имунотерапия на рака

Днес станахме 5 000

Паканете вашите приятели да се присъединът към инициативата на Фондация “Придобити имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”!

Ако съберем 1000 000 подписа и ги внесем в Европейският парламент може да се осигури чрез конкурс финансиране на „Международен институт за имунопрофилактика и имунобиологична терапия на рака”.

МЕЖДУНАРОДНА ПОДПИСКА
ЗА РАЗКРИВАНЕ НА КЛИНИЧНА БАЗА ЗА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА И ИМУНОБИОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ НА РАКА
ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ У НАС И В ЧУЖБИНА
ДО ВСИЧКИ СЕМЕЙНИ ЛЕКАРИ В ЕВРОСЪЮЗА,
ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЕРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
От 01 май 2010г до 30 май 2010г Националната подписка прераства в Европейска подписка за участие на всички граждани от страните членки на Евросъюза и за внасяне в Европарламента на предложения с искания основани на решението на Европарламента от 26.07.2009г,което задължава всички държави членки на Евросъюза да обединят усилията си в борбата с рака .

27 comments

to comment