Ängla Rosetten - Ett sätt att stödja!

Varje år dör det allt för många barn i olika sjukdomar, i trafiken, av våldshandlingar, i självmord och även av okända anledningar. Det är oacceptabelt! Allt för många fonder kämpar med allt för små medel och med utan hjälp av statliga bidrag. Det behövs mera…Read More
to comment