Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

About

Нека всички майки се обединим за доброто на децата ни

Когато цените растат редно е и хората да се обединят иначе никой няма да бъде чут.Подкрепе ни !

1. Щом цените се повишават да се повишат и заплатите

2. Когато цените се повишават как ние да си отглеждаме децата без пари