About

Нека всички майки се обединим за доброто на децата ни

Когато цените растат редно е и хората да се обединят иначе никой няма да бъде чут.Подкрепе ни !

1. Щом цените се повишават да се повишат и заплатите

2. Когато цените се повишават как ние да си отглеждаме децата без пари