Fyll hinken!

En miljard människor saknar rent vatten. Fyll en hink – med pengar Vatten är en mänsklig rättighet. Ändå dör ett barn var 15:e sekund på grund av brist på rent vatten. Du kan göra något åt det. Starta en insamling eller ge en gåva på…Read More

Ställ krav på din mobiltelefonproducent!

Hälften av alla mobiltelefoner tillverkas i Kina under förhållanden som vi aldrig skulle acceptera själva. De flesta elektronikföretag lovar oss konsumenter att de som arbetar med att tillverka deras produkter ska behandlas väl, men på flera fabriker berättar…Read More

Vänd världen rätt – Help Sweden

År 2015 ska världens fattigdom och hunger ha halverats – det har alla länder lovat genom millenniemålen. Men vi rika tar fortfarande mer än vi ger, och var sjätte människa går och lägger sig hungrig ikväll. Det är inte ok. När Sverige blir ordförande i EU…Read More

Skriv under klimatuppropet och påverka Reinfeldt!

Svenska kyrkan, tillsammans med Naturskyddsföreningen och FN-förbundet kräver att genom politiska beslut måste: - växthusgasutsläppen i Sverige minskas med minst 40 % till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. - stödet till klimatarbete i utvecklingsländer…Read More
to comment