About

Support parents who have lost their infants and immediately help

Foreningen blev startet i 1983, som en emnegruppe under foreningen Forældre og Fødsel, af en mor, som selv havde mistet sit barn. Den hjælp, hun dengang kunne få, var meget ringe, så emnegruppens første mål var at hjælpe og støtte forældre og at ændre sygehuspersonalets holdning til det, at miste et spædbarn.
Et stigende behov for råd og vejledning til både forældre og pårørende samt til faggrupperne i berøring med spædbarnsdød fik aktiviteterne til at antage et omfang, der efterhånden gjorde emnegruppen til en "forening i foreningen". Derfor valgte man i 1992 at skille den helt ud som en selvstændig, privat forening, der fik navnet Landsforeningen Spædbarnsdød. Ved generalforsamlingen i marts 1998 ændredes navnet til Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

1. At rådgive og støtte forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.

2. At formidle kontakt mellem forældre, der har mistet et spædbarn under graviditeten, i forbindelse med fødslen eller inden for det første leveår.

3. Oprettelse af forældregrupper.

4. At bidrage til oplysning om spædbarnsdød, herunder udgivelse af materiale.