Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

подписвайте петицията

Благодаря на всички за подкрепата на каузата и още повече - ако Сте поканили свои приятели. Няколко подобни места в София бяха запазени (за сега) защото се вдигна достатъчен шум. Много други бяха затрити... Не забравяйте да подпишете петицията. За да се…Read More

171 comments

to comment