About

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin saatava resursseja

Ryhmä perustettiin Jokelan tapahtumien jälkeen, mutta perusasia on edelleen ajankohtainen:
Ennen koulujen henkilökuntaan kuului oma terveydenhoitaja. Joissakin kouluissa oli oma psykologi. Perheneuvoloissa työskenteli useita psykologeja sekä vähintään yksi psykiatri per alue.

Nämä palvelut on ajettu alas. Perheneuvolat ovat jonoutuneet. Työntekijät, joita palkataan resurssien puutteeseen vedoten jatkuvasti liian vähän, eivät kykene purkamaan jonoja. Heidän työsuhteensa ovat pahimmillaan puolen vuoden mittaisia, minkä jälkeen työsuhteen jatkuminen on epävarmaa. Jatkuvuutta ja työrauhaa ei ole. Kouluissa terveydenhoitaja käy muutamana tuntina viikossa. Opettajille on kasautunut kohtuuton tehtävä toimia paitsi opettajina, myös lasten ja perheiden hoivaajina ja terapeutteina. Lasten ja nuorten psykiatriseen sairaalahoitoon pääsy viivästyy, sillä paikkoja ei ole tarpeeksi.

Lapsen hätää on kuultava. Nuorten hyvinvointiin on saatava resursseja. Vaadimme, että (Jokelan tragedian johdosta) asetettu neljän ministeriön tutkimusryhmä ottaa asiakseen selvittää perusteellisesti lasten ja nuorten psykiatrisen avun tila Suomessa. Vaadimme, että resursseja lisätään ensi tilassa.

Tämä adressi tullaan toimittamaan päättäjille eduskuntaan.

Melina Voipio ([email protected])

1. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin saatava resursseja

2. Ennaltaehkäisevään työhön pitää panostaa

3. Koulujen terveydenhuoltoverkosto valjastettava tehokkaasti mukaan