Back to GDO'lu gıdaların yönetilmesini değil, yasaklanmasını istiyoruz.

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Endişe Verici Kararlar (I)

GDO'ya Hayır Platformu aracılığı ile edindiğim bir bilgiyi paylaşmak
isterim sizlerle, dostlarım:

180. Toplantı Basın Bülteni
21.09.2010

REKLAM KURULU 21.09.2010 TARİHİNDE 180'İNCİ TOPLANTISINI YAPTI.

REKLAM KURULU'NUN 21.09.2010 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN
DOSYALARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

4) 2010/499- Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait "Şeker Küpü Küp
Şeker" adlı ürünün ambalajı üzerinde yer alan ;" % 100 doğal pancar
şekeri" ve "Hiçbir şekilde GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma)
içermez" şeklindeki ifadelerin, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca
firmaya verilen Üretim İzin Belgesinde yer almadığı, bu nedenle
kullanılamayacağı; ayrıca bu ifadelerin "özellikleri açısından benzer
olan gıdalara üstün olduğunu beyan edecek biçimde" ve " tüm benzer
gıda maddeleri ile aynı karakteristiklere sahip olduğu halde, gıda
maddesinin özel karaktere sahip olduğunu ileri sürecek şekilde" olduğu
tespit edilmiş olup, söz konusu tanıtımların Gıdaların Üretimi
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,

Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı
olduğuna, reklam veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında
anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

bilginize,
D.

Defne Koryürek
Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar kurucu lideri
www.fikirsahibidamaklar.org
www.slowfoodanadolu.com
www.slowfood.com

to comment