Back to GDO'lu gıdaların yönetilmesini değil, yasaklanmasını istiyoruz.

GDO’lu 29 ürüne ithal izni verilmedi

Biyogüvenlik Kurulu, Bilimsel Komite kararlarını yok saydı
GDO’lu 29 ürüne ithal izni verilmedi

Biyogüvenlik Kurulu, kendisinden önce görev yapan ve yönetmelikle kurulan Bilimsel Komite’nin ithalatına izin verdiği 3 soya, 21 mısır, 3 kolza 1 şeker pancarı ve 1 patates geninin ithalat iznini geçersiz kıldı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Biyogüvenlik Yasası’ndan önce, 26 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda ve Yem amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” kapsamında oluşturulan Bilimsel Komite’nin ithalatına onay verdiği 29 GDO’lu ürüne ilişkin Biyogüvenlik Kurulu yeni bir değerlendirme yaparak karar verecek.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun gıda amaçlı 29 GDO’lu ürünün ithalatına Bilimsel Komite tarafından daha önce izin verildiğini ve yeni yönetmeliğe dayanılarak basitleştirilmiş işlem uygulanarak bu izinin devam etmesini talep etti. Ancak, Biyogüvenlik Kurulu, kendisinden önce görev yapan ve yönetmelikle kurulan Bilimsel Komite’nin kararlarını yok sayarak ithalat izni vermedi. Bu ürünlerin ithal edilmesi için yeni başvuru yapılması ve yeni değerlendirme yapılmasını kararlaştırdı.

17 Mart 2011, Dünya gazetesi
Ali Ekber Yıldırım

İZMİR- Biyogüvenlik Kurulu, GDO(Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar)’lu 29 ürüne ithal izni vermedi.

Biyogüvenlik Kurulu, kendisinden önce görev yapan ve yönetmelikle kurulan Bilimsel Komite’nin 29 GDO’lu ürünün ithalatına ilişkin iznini geçersiz kıldı. Bilimsel Komitenin ithalatına izin verdiği 3 soya, 21 mısır, 3 kolza 1 şeker pancarı ve 1 patates geninin ithalat izni Biyogüvenlik Kurulu tarafından iptal edildi.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun konuya ilişkin başvurusunu değerlendiren Biyogüvenlik Kurulu, Bilimsel Komite’nin kararını yok sayarak 29 çeşit GDO’lu ürünün ithalatı için yeniden başvuru yapılmasını kararlaştırdı.
DÜNYA’ nın edindiği bilgiye göre, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu 28 Ekim 2010 tarihli yazı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 26 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” gereğince oluşturulan Bilimsel Komite kararı ile ithalatına izin verilmiş olan ve ithali istenen diğer GDO’ ların 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun 6. Maddesi ve 13 Ağustos 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin” 12. maddesi gereğince “Basitleştirilmiş İşlem” uygulanarak gıda amaçlı ithalatına izin verilmesini talep etti.
Biyogüvenlik Kurulu bu başvuruyu 10 Ocak 2011 tarihli 5. toplantısında görüştü. Kurul, kendisinden önce yönetmelikle kurulan Bilimsel Komite’nin 29 GDO’lu ürünün ithalatına ilişkin kararını yok sayarak Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun talebini reddetti. Böylece 29 çeşit GDO’lu ürünün ithalat izni kalkmış oldu. Bu ürünlerin ithalatına izin verilmesi için yeni başvuru yapılması ve Biyogüvenlik Kurulu’nun izin vermesi gerekiyor.
Biyogüvenlik Kurulu’nun konuya ilişkin aldığı karar şöyle: “Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun 3 soya, 21 mısır, 3 kolza 1 şeker pancarı ve 1 patates geninin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 12. maddesi gereği basitleştirilmiş işlem kapsamında değerlendirilmesi talebi görüşülmüş ve ret edilmiştir. Söz konusu 29 ürüne ait gen için yapılan müracaatların yeni başvuru kapsamında ele alınması ve Karar’a esas çalışmaların yeterli sayıda Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik...

to comment